top of page

Analyse og bistand standarder og lovkrav

ISO 9001, ISO 27001, ISO 277001, KBF, POL

  • 1 hour
  • Biskop Gunnerus gate

Tjenestebeskrivelse

Etterlevelse av de ønsker og krav egen organisasjon stiller kan være krevende. Om målet er å etterleve standarder som ISO 27001, ISO 9001 eller NIST krever langsiktig arbeid og en god plan. Mange må etterleve bransjespesifikke lovkrav, som Kraftberedskapsforskriften – og vi alle må følge Personopplysningsloven / GDPR. På oppdrag utarbeider gapanalyser som gir en detaljert oversikt over samsvar eller mangler ovenfor forskrifter, kontrakter og standarder. Vi utfører også leverandørrevisjoner for å sikre at din leverandør ikke gjør at du bryter dine forpliktelser. Se mer på vår Tjeneste side.


Kontaktinformasjon

  • Biskop Gunnerus gate 14A, Sentrum, 0185 Oslo, Norge

    94157716

    invoice@berigo.as

bottom of page