top of page

Personvernombud som tjeneste

Har dere ikke avtale om tjeneste men behøver hjelp -

  • 2 hours
  • 3 700 norske kroner
  • Biskop Gunnerus gate

Tjenestebeskrivelse

Som følge av den nye personopplysningsloven og GDPR, må kommuner, andre offentlige etater, private selskaper og organisasjoner tilpasse sin behandling av personopplysninger på en rekke områder. En av de mer kjente konsekvensene av loven er at blant andre alle kommuner pålegges å ha et personvernombud, et ombud som etter loven har en viktig funksjon i kommunens behandling av slike opplysninger. Personvernombudet kan være en ansatt i kommunen, eller en kan velge å kjøpe denne funksjonen fra en ekstern tilbyder som fyller rollen på vegne av kommunen. Et eksternt personvernombud kan gi en rekke fordeler for kommunen selv, og ikke minst for hver av innbyggerne kommunen behandler informasjon om.


Kontaktinformasjon

  • Biskop Gunnerus gate 14A, Sentrum, 0185 Oslo, Norge

    94157716

    invoice@berigo.as

bottom of page